Αιτήσεις προς ΔΕΗ


Χρήσιμο υλικό για τους συναδέλφους ηλεκτρολόγους.

Αιτήσεις προς ΔΕΗ

Αίτηση Ηλεκτροδότησης Τύπου Α' (pdf)

Αίτηση Ηλεκτροδότησης Τύπου Β' (pdf)

Δήλωση-Εξουσιοδότηση Καταναλωτή (pdf)

Αίτηση Αλλαγής Διεύθυνσης Λογαριασμού ΔΕΗ (pdf)