Η Θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. ΦΑ΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η Θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.

  • Η Θεμελιακή γείωση σε όλες τις νεοαναγειρόμενες οικοδομές είναι υποχρεωτική βάσει νόμου. Ζήτησε από τον υπεύθυνο μηχανικό του έργου να ενημερωθεί ο ηλεκτρολόγος, ώστε έγκαιρα να τοποθετηθεί η θεμελιακή γείωση. Οικοδομή χωρίς Θεμελιακή γείωση δεν ηλεκτροδοτείται.
  • Η προστασία σου από ηλεκτροπληξία εξαρτάται από μιας καλής ποιότητας γείωση.
  • Η θεμελιακή γείωση αντέχει όσο υπάρχει και το κτίριο.

 

Απαίτησε από τον ηλεκτρολόγο σου, να τοποθετήσει ΡΕΛΕ στην εγκατάστασή σου. Η τοποθέτηση ΡΕΛΕ σε όλες τις νέες εγκαταστάσεις είναι υποχρεωτική βάσει νόμου και επίσης σε όλες τις παλιές εγκαταστάσεις, που χρειάζεται επανέλεγχος, πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετείται ΡΕΛΕ.

Καιρός

Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Έχουμε 5 επισκέπτες