Οι επανέλεγχοι στις εγκαταστάσεις πρέπει να γίνονται σε χρονικά διαστήματα που εξαρτώνται από το είδος της εγκατάστασης και έχουν οριστεί Νομοθετικά. Η απαίτηση επανελέγχου των εγκαταστάσεων προκύπτει από την Υπουργική Απόφαση με αριθ.Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004, με το οποίο τέθηκε σε πλήρη ισχύ από 05/03/2006 το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384. Η απόφαση αυτή στο 5ο άρθρο της δίδει κατευθύνσεις και ορίζει βασικά σημεία για τον αρχικό έλεγχο και για τους επανελέγχους των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Οι επανέλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

  • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια.
  • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια.
  • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια.
  • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο.
  • Για Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση.
  • Επανέλεγχος γίνεται πάντα, μετά από διακοπή που έχει γίνει σε εγκατάσταση λόγω πυρκαγιάς, πλημμύρας, θεομηνίας, σεισμού κλπ.

Μετά τον έλεγχο προσκομίζεται Υ.Δ.Ε. θεωρημένη από τον ηλεκτρολόγο προς την ΔΕΗ.

  • Η Μελέτη, η κατασκευή, οι αλλαγές, οι προσθήκες και οι έλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων γίνονται πλέον με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384, το οποίο αντικατέστησε τον κανονισμό των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
  • Οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αποσκοπούν στην ασφαλή λειτουργιά των εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση της σωστής χρησιμοποίησης και λειτουργίας τους.

Καιρός

Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Έχουμε 6 επισκέπτες